หมอเผยพฤติกรรมลดโอกาสมีบุตร • คุณภาพชีวิต แนะคู่รักลด ละ เลิก เผยพฤติกรรมที่จะบั่นทอนโอกาสการมีบุตรให้ยากเข็ญขึ้นไปอีก โดยนายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้แนะนำให้คู่รักลด ละ เลิก พฤติกรรมดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ หากอยากมีบุตรแข็งแรงสมบูรณ์ เริ่มจากการสำรวจตนเองว่าสูบบุหรี่มากเกินกว่า 13 มวนต่อวัน ก็จะยิ่งเพิ่มความยากในการมีบุตรอีก 13% ส่วนนักดื่มแอลกอฮอล์ ถ้าดริ้งค์มากกว่า 20 แก้วต่อสัปดาห์ รวมทั้งการบริโภคเครื่องดื่มประเภทชา-กาแฟเกิน 7 แก้วต่อวัน