บุญฤทธิ์ มหามนตรี ขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยองค์กรคนดี ความผันผวนที่เกิดขึ้นครั้งแล้ว ครั้งเล่า ทำให้กระแสเรียกหา “จริยธรรม” ของธุรกิจมีมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ในองค์กรธุรกิจ ที่ใครต่อใครต่างมอง “กำไร” เป็นโจทย์ตั้ง เช่นเดียวกับที่ “ไลอ้อน” ซึ่ง บุญฤทธิ์ มหามนตรี บอกว่า เขาต้องการสร้าง “องค์กรคนดี” เพราะคนดีจะสร้างความมั่นคงให้ธุรกิจได้ ด้วยเชื่อมั่นมาตลอดว่า “คนดี” เป็นรากฐานขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ต้องการจะเติบใหญ่อย่างมั่นคง ต้องมี “ความดี”