“บุญชู โรจนเสถียร” จากนักบัญชีสู่อาจารย์ใหญ่ บริหารรัฐจัดการธุรกิจ : ธงชัย สันติวงษ์ กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2550 ได้ทราบข่าวคุณบุญชู โรจนเสถียร อดีตผู้จัดการใหญ่แบงก์กรุงเทพ และอดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ได้ถึงแก่อนิจกรรมในท่ามกลางข่าวปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองของไทย ผมได้ไปร่วมงานสวดอภิธรรมที่หัวหิน ได้เห็นชัดว่า มีคนจำนวนมากได้ถือโอกาสคารวะท่านเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่ร่างของท่านที่ท่านได้อุทิศให้กับการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ “อาจารย์ใหญ่” หลังเสร็จพิธีสวดอภิธรรมแล้ว ประวัติ