Tag: บุคลิกภาพ

บุคลิกภาพของการพูด

บุคลิกภาพของการพูด คือ ความเป็นตัวของตัวเอง แสดงความดำรงขีวิตอยู่กับผู้อื่น บุคลิกภาพของบุคคลคือภาวะของผู้นั้น ๆ วิลเลี่ยม อาลบิก ได้ประมวลคุณภาพของผู้นำจากตำรวิทยา และมติมหาชน ที่แสดงความเป็นผู้นำไว้ว่า 1. ต้องมีชั้นเชิง และความมั่นใจดี พูดได้สบายตามะรรมชาติ และมีความพอใจที่ได้พูด เพราะจะทำให้ผู้ฟังพลอยมีความมั่นใจ 2. ต้องมีความกระฉับกระเฉงแจ่มใส พูดด้วยท่าทีที่ผึ่งผาย มีชีวิตชีวา กิริยาท่าทางต้องแสดงออกอย่างเด็ดขาด 3. ต้องมีความจริงใจ และมีความคิดเห็นของตนเอง ความจริงใจย่อมแสดงออกมาเอง ในท่าทางสีหน้าแววตา ทำให้ผู้ฟังเห็นพ้องง่ายขึ้น
Read More

ท่ายืน ชี้อนาคตการพูด

ท่ายืน ชี้อนาคตการพูด วันที่ : 9 ตุลาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ ในการพัฒนาทักษะการพูดนั้น มีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรเรียนรู้ แม้ไม่ใช่การพูด นั่นคือ การยืนพูด เราอาจไม่เห็นว่าการยืนพูดนั้น สำคัญอย่างไร แต่แท้จริงแล้วมีความสำคัญมาก เพราะอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่า “ผู้ฟัง คือ ผู้ชม” พวกเขาไม่ได้ฟังเราเท่านั้น แต่เขาจะมองเรา ยิ่งเมื่อเราต้องยืนพูดอยู่ด้านหน้าเวที หรือหน้าห้อง เราย่อมอยู่ในสายตาของผู้ฟังตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าทีเดียว การยืนนั้นสะท้อนบุคลิกภาพของผู้พูด
Read More

ดูดี ก่อน พูดดี

ดูดี ก่อน พูดดี วันที่ : 23 ตุลาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ถ้าต้องการให้คนประทับใจเราตั้งแต่แรกพบ เราต้อง ‘ดูดี’ ก่อน ‘พูดดี’ คำกล่าวนี้คงยากปฏิเสธว่า เป็นความจริง เพราะหากเราต้องไปพูดกับผู้ที่ไม่เคยพบหน้าตา ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน เขาย่อมเห็นการปรากฏตัวของเรา เห็นหน้าตา
Read More