บุคคลที่ไม่เจริญ มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้เขียนถึงคนกลุ่มหนึ่งในองค์กรที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพวก Jerks หรือ ถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็น พวกตัวป่วน ผู้ที่น่ารังเกียจ หรือบุคคลที่ไม่เจริญ โดยคนเหล่านี้จะมีพฤติกรรมที่สร้างความท้อแท้ หดหู่ เสียกำลังใจ รู้สึกถูกดูถูก ฯลฯ โดยคนเหล่านี้จะชอบพูดจาหรือมีพฤติกรรมที่ดูถูกผู้อื่น การข่มขู่ผู้อื่น การนำข้อด้อยของผู้อื่นมาล้อเลียน การขัดจังหวะอย่างขาดมารยาท