บิซิเนสสกูลมีดีไซน์ ดร.พีระเศรษฐ์ ชมภูมิ่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2552 การนำโมเดลองค์กรมีดีไซน์มาประยุกต์ใช้กับโปรแกรม BBA ของคณะพาณิชย์ฯ ถือเป็นโครงการนำร่อง ในการพัฒนาบิซิเนสสกูลของธรรมศาสตร์ ให้มีความเป็นนานาชาติมากขึ้น ทุกวันนี้ มหาวิทยาลัยที่สอนวิชาทางด้านบริหารธุรกิจภาคอินเตอร์ หรือที่เรียกว่า Business School ได้ผุดขึ้นอย่างมากมายในเมืองไทย ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่เปิดโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษขึ้น ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรียกว่า โปรแกรม BBA