บัณฑิตไทยที่พึงประสงค์ มองมุมใหม่ : ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันที่ ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านคงจะได้ยินคำว่า Competencies หรือสมรรถนะ กันมากขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ปีนี้ครับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรจำนวนมากทั้งภาคราชการและเอกชนได้มีการนำหลักในเรื่องของ Competencies เข้ามาใช้กันมากขึ้น สำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยกับ Competencies นั้น ก็ขออนุญาตอธิบายสั้นๆ นะครับ จริงๆ หลักของ Competencies ก็ไม่ได้เป็นสิ่งแปลกใหม่อย่างใด เพียงแต่เป็นการกำหนดลงไปให้ชัดเจนว่า อะไรคือ Competencies