‘บอแรกซ์’ อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม • อาหาร เตือน! เลือกซื้อสินค้าสังเกตฉลากข้างภาชนะ ลูกชิ้นหมูเด้งดึ๋ง ไส้กรอกเนื้อนุ่มทับทิมกรอบกรุบ ล้วนเป็นอาหารที่เราเคยรับประทานทานกันมาแล้ว แต่อาหารรสเลิศเหล่านั้นผู้บริโภคทราบหรือไม่ว่า แฝงไว้ด้วยพิษร้ายที่อาจทำอันตรายท่านถึงชีวิต เพราะอาหารเหล่านั้นมักถูกผสมด้วย บอแรกซ์ “บอแรกซ์” เป็นสารอนินทรีย์สังเคราะห์ มีชื่อทางเคมีว่า โซเดียมเตตราบอเรต (Sodium tetraborate) โซเดียมบอเรต (Sodium borate) มีลักษณะเป็นผลึกรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆ ซึ่งขาวขุ่นคล้ายผงซักฟอก หรืออาจเรียกชื่อว่า ผงกรอบน้ำประสานทองและเม่งแซ หรือ เพ่งแซ