บอร์ดแบบไม่ “บอด” เราเคยคุยกันถึงเรื่องชะตากรรมของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรในยุคปัจจุบัน ยุคที่เห็นกันจะจะ ว่าผลงานเข้าเป้าหรือไม่เพียงไร ด้วยระบบการใช้ดัชนีชี้วัดผลงานหรือ KPIs-Key Performance Indicators วิถีของซีอีโอยามนี้จึงมีทั้งขึ้นแรงและลงเร็วดังที่ได้เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆ ขึ้น ทั้งในระดับเวทีโลกและเวทีประเทศไทย ท่านผู้อ่านหลายท่านเขียนมาเล่ามุมมองตลอดจนตั้งประเด็นในหัวข้อข้างต้น ดิฉันขออนุญาตตอบคำถามหนึ่งในสัปดาห์นี้ ใครเป็นผู้รับผิดและรับชอบในการสรรหา แต่งตั้ง ไปจนถึงปลดผู้นำหมายเลขหนึ่งขององค์กร คำตอบคือ กรรมการของบริษัท หรือบอร์ดขององค์กรนั้นๆ ค่ะ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการในองค์กรยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปกว่าในอดีตมากมายโดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2002 ซึ่งมีข่าวฉาวของผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น Enron หรือ WorldCom ซึ่งดำเนินการเล่นแร่แปรธาตุตัวเลขและการเงินของบริษัทฯใต้จมูกของกรรมการบริษัทอย่างน่าพิศวงและน่ากังวลแทนเจ้าของบริษัทตัวจริง