ความเครียดของบอนไซ ________________________________________ By siriwish – Posted on 16 October 2009 ต้นไม้ก็เหมือนคน ที่สามารถเกิดความเครียดได้เช่นเดียวกัน คนที่เหนื่อย กังวล หรือได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย ล้วนเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียด สำหรับสาเหตุความเครียดของต้นไม้จะเกิดจาก 1. สภาพแวดล้อม เช่น สภาพอากาศ ดิน แร่ธาตุ ความเป็นกรดเป็นด่าง น้ำท่วม 2. การกระทำของมนุษย์