บริโภคแบบเท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลเสียหายอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะพฤติกรรมการเลียนแบบชาวตะวันตก ถ้าเลียนแบบในสิ่งที่ดีๆ คงไม่มีใครว่า แต่ที่เห็นกันอยู่ทุกวันนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความดีกันนักเชียว ดิฉันอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าหากปล่อยให้สังคมไทยถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรมที่ไม่ดีไม่งามต่อไป สิ่งที่น่าภาคภูมิใจของพวกเราคงจะไม่มีใครสืบทอดอย่างแน่นอน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ลูกหลาน เราลืมไปว่าควรจะทำตัวอย่างไร ? เพื่อให้คนไทยยังคงเป็นคนไทย! ดิฉันคิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องเร่งปลูกฝังให้กับลูกๆ ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเด็กเลยล่ะค่ะ วัตถุนิยม… ต้องเท่าทัน โดยเฉพาะเรื่องวัตถุนิยมที่กลายเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมไปแล้ว ดังนั้นในฐานะที่คุณมีบทบาทหนึ่งในการเป็นพ่อพิมพ์และแม่พิมพ์ที่ใกล้ชิดที่สุดของเด็กๆ ดิฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก เนื่องจากการปลูกฝังโดยไม่มีตัวอย่างที่ดีให้ลูกชายและลูกสาวได้เห็น อาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากทุกวันนี้โลกเราได้ตกอยู่ในกระแสของวิวัฒนาการที่ล้ำยุค การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้วิธีรับสารเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเห็น และได้สัมผัสคือการเรียนรู้ที่น่าเป็นห่วงที่สุด