Tag: บริหารเวลา

บริหารเวลาอย่างไร ให้มีเวลา

บริหารเวลาอย่างไร ให้มีเวลา “อาจเป็นเพราะผู้บริหารหลายคนชอบบ่นกันนักว่าไม่ค่อยมีเวลา เนื่องจากงานประจำรัดตัวเสียเหลือเกิน จนทำให้ ไลฟ์สไตล์ของชีวิตบางส่วนหดหายไป” ทั้งในเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งในเรื่องของรสนิยมส่วนตัว รวมไปถึงเรื่องการให้เวลากับครอบครัว ซึ่งมองเผินๆ เหมือนเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวอะไรกับการบริหาร แต่จริงๆ แล้วกลับเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก เพราะอย่างที่ทุกคนทราบ เมื่อวันหนึ่งที่คนคนหนึ่งก้าวเข้ามาเป็นผู้บริหาร ภาระแห่งการงานต้องเพิ่มเข้ามาอย่างช่วยไม่ได้ ทั้งในเรื่องของการประชุมและวางแผน ทั้งในเรื่องของการสรรหากลยุทธ์ รวมไปถึงวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ดังนั้น หากผู้บริหารไม่มีการบริหารเวลาที่ดี เขา และเธอเหล่านั้นก็จะพลาดสิ่งสำคัญให้กับชีวิตตัวเอง ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่ผู้บริหารชอบบ่นเสมอว่า… ไม่ค่อยมีเวลา จึงเข้าหู “อภิวุฒิ
Read More

ประเมินผลการใช้เวลา : สกัดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง

ประเมินผลการใช้เวลา : สกัดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด การบริหารเวลาจะไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์หากปราศจากการ “ประเมินผล” ในแผนการใช้เวลาที่เราได้วางไว้ การประเมินผลทำให้เราสามารถวัดได้ว่าแผนการดำเนินการทั้งหมดที่ทำมานั้นเป็นแผนงานที่ดี มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีข้อบกพร่องผิดพลาดในจุดใดบ้าง และควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างในการวางแผนการใช้เวลาในครั้งต่อไป ประเมินผลการใช้เวลาอย่างไร เราควรมีโอกาสประเมินผลดูว่าแผนการใช้เวลาที่วางไว้นั้นสามารถทำได้จริงมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากแผนงานในแต่ละวันว่ามีกิจกรรมใดที่เราสำเร็จตามที่วางไว้ กิจกรรมใดที่ทำแล้วแต่ยังไม่สำเร็จ กิจกรรมใดที่ไม่ได้ทำเลย เพื่อเราจะมีโอกาสค้นหาสาเหตุว่าเพราะเหตุใดแผนการใช้เวลาที่เราตั้งไว้จึงประสบผลสำเร็จหรือไม่ประสบผลสำเร็จ เพื่อหาทางป้องกัน หรือจะพัฒนาปรับปรุงตารางเวลาต่อไปอย่างไรบ้าง เครื่องมือสำคัญที่สามารถช่วยในการประเมินผลการใช้เวลาได้แก่
Read More

คบเวลาเป็นเพื่อนสนิท

คบเวลาเป็นเพื่อนสนิท วันที่ : 22 มกราคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ เวลา คือ เพื่อนแท้ที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จในทุกจังหวะก้าวของชีวิต…หากเราเห็นคุณค่าและความสำคัญของมัน เวลาช่วยเสริมสร้างความสำเร็จของทุกจังหวะก้าวของชีวิต หากเราคบเวลาเป็นเพื่อนสนิท น่าเสียดายที่คนจำนวนไม่น้อยเพิกเฉย ไม่ใส่ใจ ไม่ให้ความสำคัญกับเวลา ปล่อยเวลาให้ผ่านไปวัน ๆ อย่างไม่มีเป้าหมาย ลองถามตัวเองดู เราให้ความสำคัญกับเวลามากน้อยเพียงใด ในแต่ละวัน เราใช้เวลาอย่างมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนหรือไม่ เรารู้ว่าในแต่ละวันต้องทำอะไร เพื่ออะไร?เราทำสิ่งต่าง ๆ โดยมีการวางแผนการใช้เวลาไว้ล่วงหน้าหรือไม่?
Read More

“ตารางเวลา” เครื่องมือบริหารสู่ความสำเร็จ

“ตารางเวลา” เครื่องมือบริหารสู่ความสำเร็จ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด “เวลา” เป็นสิ่งที่ดูเหมือนจับต้องไม่ได้แต่มีอยู่จริงและผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่มีใครสามารถซื้อเวลาได้ ไม่ว่าจะมีเงินมากมายเพียงใดก็ตาม ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการเพิ่มพูนเวลา คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เวลาของเราให้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง ดังคำกล่าวที่ว่า “เราไม่สามารถกำหนดความยาวของชีวิตได้ แต่เราสามารถกำหนดความกว้าง ความลึก และความสูงของมันได้” “ตารางเวลา” นับเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักของการนำเสนอแผนการใช้เวลาให้เห็นอย่างชัดเจนสามารถจับต้องได้อย่างเป็น “รูปธรรม” โดยใช้รูปแบบของ “ตาราง”
Read More