บริหารค่าตอบแทนเชิงประสบการณ์ ธีระ วีรธรรมสาธิต กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2551 ในทางการบริหารงานบุคคลนั้น ผมว่าพวกเราในวงการนี้ก็รู้กันดีทุกคนนะครับว่ามีอยู่ 4 หลักนั่นก็คือ Attract-Retain-Motivate-Develop 1. Attract คือการทำอย่างไรจะจูงใจคนให้มาทำงานกับบริษัทหรือหน่วยงานของเราให้ได้ 2. Retain คือทำอย่างไรจึงจะรักษาคนที่เรารับเข้ามาแล้วให้อยู่ทำงานกับเรานานๆ หรือตลอดไป 3. Motivate คือทำอย่างไรที่จะจูงใจให้คนที่อยู่กับเรา ทำงานอย่างเต็มที่และเต็มใจ 4. Develop คือทำอย่างไรที่จะเสริมเติมทักษะ