เคล็ดลับบริษัทที่น่าทำงานด้วยที่สุด มองมุมใหม่ : ดร.พสุ เดชะรินทร์ กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 28 มกราคม 2546 ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ บางบริษัทที่ต้องมีการ ลดเงินเดือนพนักงานเพื่อให้อยู่รอดนั้น พนักงานจะถูกลดเงินเดือนเพียงแค่ 6% ในขณะที่ผู้บริหารสูงสุดลดเงินเดือนตัวเองลง 20% ในวารสาร Fortune ฉบับที่แล้ว มีบทความหนึ่งที่น่าสนใจและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน จึงขออนุญาตนำมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับ โดยบทความนี้เป็นผลจากการสำรวจของทางวารสาร Fortune ร่วมกับ Great Place to