บริการถ่ายเอกสาร เงินลงทุน ประมาณ 70,000 – 150,000 บาท • เครื่องถ่ายเอกสารมือสอง ราคาประมาณ 60,000 บาท ประสิทธิภาพในการถ่ายเอกสาร ประมาณ 30 แผ่น/นาที เครื่องใหม่ราคาประมาณ 150,000 บาท • วัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารขนาดต่าง ๆ หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษถ่ายเอกสารขนาดต่าง ๆ