บริการตัดเย็บ เปลี่ยนทรงเสื้อผ้า เงินลงทุน ประมาณ 10,000 บาท รายได้ เฉลี่ยวันละประมาณ 200 บาท/วันขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง) วัสดุ/อุปกรณ์ จักรเย็บผ้า กระสวย เข็ม ด้าย กรรไกร สายวัด ไม้บรรทัด ชอล์กสี น้ำมันจักร วิธีดำเนินการ 1. ศึกษาและเรียนขั้นตอนการตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อให้มีความรู้เป็นพื้นฐานในการเย็บเสื้อผ้าจากสถานที่ฝึกอบรม จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2. หาทำเลที่ตั้ง