บริการซ่อมมอเตอร์ไซด์ เงินลงทุน ประมาณ 30,000 บาท แหล่งจำหน่ายอุปกรณ์ แถวเวิ้งนาครเขษม คลองถม อุปกรณ์ ปั้มลม ตู้อ๊อก แท่นสว่าน แท่นเจีย เครื่องมือปะยาง กุญแจชุด กุญแจสามเหลี่ยม ที่ตั้งวงล้อ คีมล็อก กรรไกรตัดเหล็ก เลื่อยตัดเหล็ก รายได้ ประมาณ 500 บาท/วัน วิธีดำเนินการ 1 หาทำเลที่ตั้งร้านที่เหมาะสม เช่น