Tag: บรรจุภัณฑ์

ปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ มูลค่าเพิ่มของสินค้า

ปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ มูลค่าเพิ่มของสินค้า นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยแนะผู้ประกอบการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ดึงราคาสินค้า ชี้บรรจุภัณฑ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง “บรรจุภัณฑ์เป็นพนักงานขายไร้เสียงที่ดึงดูดความสนใจแรก สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กับสินค้า ถ้าบรรจุภัณฑ์สวยใครก็อยากซื้อหา ในทางกลับกันต่อให้สินค้าดีแค่ไหน แต่บรรจุภัณฑ์ไม่เตะตาก็เรียกลูกค้าไม่ได้” คุณวิเทียน นิลดำ นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (The Thai Packaging Association) กล่าว เพราะบรรจุภัณฑ์มีบทบาทชี้ขาดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เลยพบว่าสินค้าบางอย่างขายไม่ได้ ขณะที่สินค้าไม่น้อยขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ทั้งที่คุณภาพสินค้าอาจไม่แตกต่างกันนัก หรือสินค้าเดิมแต่เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้น่าหยิบจับก็เพิ่มมูลค่าสินค้าได้หลายเท่าตัว นั่นเป็นเพราะหลักในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ดี บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องทำหน้าที่ปกป้องสินค้าให้ถึงปลายทางอย่างปลอดภัย ขณะที่ต้องรักษาคุณภาพสินค้า ยืดอายุการเก็บสินค้าเช่น
Read More

บรรจุภัณฑ์กับโลจิสติกส์

บรรจุภัณฑ์กับโลจิสติกส์   เมื่อกล่าวถึงบรรจุภัณฑ์เรามักนึกถึงสาระสำคัญด้านการตลาดที่ส่งผลต่อผู้บริโภคสินค้าคนสุดท้าย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า การจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจในผลิตภัณฑ์ การทำให้ผู้บริโภคใช้สอยได้สะดวก และอื่นๆ อีกมาก นักธุรกิจมักให้ความสนใจกับบรรจุภัณฑ์ในด้านนี้ค่อนข้างมาก และหลายแห่งแทบจะลืมเลือนหรือไม่ใส่ใจกับภาระหน้าที่ที่สำคัญของบรรจุภัณฑ์อีกด้านหนึ่งไป ซึ่งหน้าที่สำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนกันนั้นก็คือหน้าที่ด้านโลจิสติกส์             หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์นี้ จะคำนึงถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายน้อยมาก แต่จะเน้นด้านความสะดวกต่อการทำงานและต้นทุน จะสังเกตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ทำได้บ่อยๆ โดยไม่กระทบถึงลูกค้า สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุ ลดขนาด เพิ่มขนาด ได้ทันที เพราะบรรจุภัณฑ์แบบนี้ส่วนมากลูกค้าไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสินค้า             ตัวอย่างเช่น กล่องบรรจุกระป๋องน้ำอัดลมขนาด 24
Read More