อาหารกับมะเร็ง-มีอะไรใหม่ๆ ในเรื่องนี้บ้าง? • คุณภาพชีวิต ข้อแนะนำดีๆเกี่ยวกับการเลือกกินอาหาร อัตราการเกิดโรคมะเร็งได้เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาพร้อมๆ การเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่แซงหน้าอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุก่อนๆ ซึ่งขณะนี้เราได้แข่งขันเพื่อตามให้ทันประเทศตะวันตก ในวันนี้ มะเร็งลำไส้ มะเร็งทรวงอก และมะเร็งปอดเป็นเสียยิ่งกว่า โรคธรรมดาสามัญ ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโรคมะเร็งส่วนมากมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ซึ่งมีหลายสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ นั่นหมายความว่าอย่างน้อยในทางทฤษฏี มะเร็งหลายชนิดป้องกันได้ ดังนั้นเราสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้อย่างไร? ในเดือนธันวาคม 2550, กองทุนวิจัยมะเร็งโลก(WCRF) และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา(AICR) ได้ประกาศข้อแนะนำล่าสุดที่ปรับปรุงขึ้นจากฉบับปี พ.ศ.2540 สำหรับการป้องกันมะเร็งด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและการออกกำลังกายดังนั้นมีอะไรที่ถูกปรับเปลี่ยนบ้างจากข้อแนะนำก่อนๆ