Tag: บทความดี

หัวใจของมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งคือ สอนควบคู่วิจัย

หัวใจของมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งคือ สอนควบคู่วิจัย วันที่ : 18 มกราคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ คำกล่าวที่อธิการบดีเฟาสต์ ให้ไว้กับ The Harvard College Fund ว่า หัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดไปข้างหน้าคือ การเรียนการสอน นับว่ามีความน่าสนใจ ซึ่งจะขอสะท้อนคิดมาในบทความดังนี้ แม้ว่าปัจจุบันความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ทำให้คนส่วนหนึ่งมองว่า มหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นการทำวิจัยเป็นหลัก หากแต่สิ่งสำคัญที่อธิการบดีเฟาสต์กล่าวย้ำคือ แม้ฮาร์วาร์ดจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย แต่การสอนก็ยังเป็นหัวใจสำคัญที่ฮาร์วาร์ดยังคงต้องรักษามาตรฐานต่อไป นั้นหมายความว่า
Read More

เตรียมพร้อมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

เตรียมพร้อมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เตรียมพร้อมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย Prepare the Foundations before University Entrance นักศึกษาใหม่ทุกคนต่างคาดหวังความสำเร็จในการเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ และปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ การเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ระดับการศึกษาในขั้นพื้นฐาน หากนักศึกษาได้รับการเตรียมพร้อมมาดีมีโอกาสประสบความสำเร็จในการเรียนสูง ตรงข้ามกับนักศึกษาที่ได้รับการเตรียมพร้อมมาน้อยมักจะประสบปัญหาในการเรียน ซึ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็นระดับการศึกษาที่สำคัญต่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า หากผู้เรียนไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างดีมาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจจะเกิดปัญหา ดังนี้ นักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเรียนพิเศษเพิ่มเติม การเรียนพิเศษของเด็กมัธยมในประเทศไทยเป็นสิ่งที่เห็นกันจนชินตา แต่ไม่น่าเชื่อว่าจะเห็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศอังกฤษจะหันมาเรียนพิเศษในสถาบันสอนพิเศษเช่นกัน สถาบันสอนพิเศษอัลฟา ติวเตอร์ (Alpa Tutors) ซึ่งเป็นสถาบันสอนพิเศษที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษได้เปิดเผยข้อมูลว่า ช่วงสองปีที่ผ่านมามีนักศึกษาปริญญาตรี
Read More

สถานศึกษา…บ่มเพาะ “ปัญญา” ไม่ใช่ “ความรุนแรง”

สถานศึกษา…บ่มเพาะ “ปัญญา” ไม่ใช่ “ความรุนแรง” วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน เมื่อไม่นานมานี้ มีเหตุการณ์ที่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ใช้ไม้ติดตะปูตีศีรษะครู เพราะโกรธแค้นที่ครูดุด่าและใช้ไม้เรียวตีใบหน้าตนต่อหน้าเพื่อน ในเบื้องต้นได้ตั้งข้อหานักเรียนคนดังกล่าว ว่าทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และส่งตัวไปสถานยังพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ความรุนแรงในสถานศึกษาเช่นนี้ มิได้เพิ่งเคยเกิดเป็นครั้งแรก แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีทั้งที่เป็นเหตุการณ์นักเรียนทำร้ายกันเอง นักเรียนทำร้ายครู และครูทำร้ายนักเรียน ผลการศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียน
Read More

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย… ดันวิจัยสร้างชื่อ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย… ดันวิจัยสร้างชื่อ วันที่ : 5 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา: ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ.2551-2555)โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้วางกลยุทธ์สำคัญ เพื่อกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยไทยทำวิจัย เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า อาจารย์ในมหาวิทยาลัยไทยทำวิจัยน้อยมากเพียง 0.10 เรื่องต่อคนต่อปี จากการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปี 2549 หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป อาจเกิด “วิกฤตมืดมนทางปัญญาระดับอุดมศึกษา” ในร่างยุทธศาสตร์
Read More

วิกฤตคุณภาพการศึกษาไทย

วิกฤตคุณภาพการศึกษาไทย วันที่ : 4 มกราคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ องค์การความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation & Development) หรือ OECD ได้จัดทำโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) หรือ PISA ปี 2549
Read More

กวดวิชาลามถึงมหาวิทยาลัย

กวดวิชาลามถึงมหาวิทยาลัย วันที่ : 9 เมษายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาอัพเกรด การเรียนพิเศษหรือกวดวิชาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นกันจนชินตาในประเทศไทย ปรากฏการณ์นี้ยังเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษด้วย เนื่องจากนักเรียนอังกฤษที่มีอายุ16 ปีขึ้นไป ต้องสอบวัดความรู้ 2 ประเภท เพื่อนำผลสอบไปศึกษาต่อทั้งในระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย ได้แก่ การสอบวัดความรู้ GCSE (General Certificate of Secondary Education) สอบประมาณ 8-12
Read More

วิกฤตขาดแคลนคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย

วิกฤตขาดแคลนคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย วันที่ : 18 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐรายวัน (ศึกษาทัศน์) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจำนวนมาก กำลังก้าวสู่วิกฤตขาดแคลนคณาจารย์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคตหากไม่เร่งแก้ไข ตัวอย่างมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) อาจารย์จำนวนหนึ่งมีอายุมากกว่า 60 ปี ขณะเดียวกันอาจารย์ที่อายุน้อยกว่า 45 ปี มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมาคนอเมริกันมีจำนวนบุตรลดลง โดยพบว่าคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นรุ่นบุกเบิก (ทศวรรษที่ 1960-1970) ซึ่งมีอายุประมาณ
Read More

เรียนมหาวิทยาลัย สำคัญที่แรงจูงใจ

เรียนมหาวิทยาลัย สำคัญที่แรงจูงใจ วันที่ : 27 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ที่ผ่านมาผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายกับการจัดการอุดมศึกษาไทย ต่างแสดงความเป็นห่วงในเรื่องแรงจูงใจของผู้เรียนไทยในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยว่า มีผู้เรียนจำนวนมากเลือกเรียนเพียงเพื่อให้ได้ปริญญาเป็นใบเบิกทางเข้าสู่ตำแหน่งงาน โดยไม่ได้ให้ความสนใจในสาขาวิชาที่เรียน จนอาจนำไปสู่ปัญหาแรงงานระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ และเกิดภาวะล้นตลาด ซึ่งหากนักศึกษาจำนวนมากเรียนโดยที่ไม่มีใจรักในสิ่งที่เรียน ย่อมไม่สามารถเข้าถึงแก่นความรู้ในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งยากในการต่อยอดองค์ความรู้และไม่สามารถประยุกต์ที่เรียนมาใช้พัฒนาประเทศ ประเด็นแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษานี้ มีการถกเถียงในประเทศอังกฤษเช่นกัน โดย ศาสตราจารย์ไมค์ ธอร์น (Mike Thorne) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแองเกลีย
Read More

"นักศึกษา" กลุ่มลูกค้าใหม่ของสถาบันกวดวิชา

นักศึกษากลุ่มลูกค้าใหม่ของสถาบันกวดวิชา วันที่ : 28 เมษายน 2552 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐหันมากวดวิชากันมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้นักศึกษาหันไปเรียนเพิ่มจากสถาบันกวดวิชา คือ การวางรากฐานและการพัฒนาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากการศึกษาขึ้นพื้นฐานยังไม่ดีพอ ประกอบกับระบบแอดมิชชั่นได้คัดกรองเอานักศึกษาที่ไม่มีความสามารถในการเรียนสาขาวิชานั้นจริง ๆ ซึ่งเป็นปัญหามากในคณะหรือสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม มีหลายมหาวิทยาลัยได้เห็นปัญหานี้และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องนี้ โดยหันมารับตรงมากขึ้น โดยเฉพาะในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำบางแห่งได้เรียกร้องให้ปรับระบบการคัดเลือกใหม่ อาทิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Read More

ฮาร์วาร์ดกับการช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติปรับตัว

ฮาร์วาร์ดกับการช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติปรับตัว วันที่ : 21 กันยายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่มาจากรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงที่มาจากทั่วโลกราว 131 ประเทศมากกว่า 3,821 คน อีกทั้งคณะต่าง ๆ ทั้ง
Read More