Tag: บทความกาแฟ

มาตรฐานสินค้าเมล็ดกาแฟอราบิก้า

  มาตรฐานสินค้าเมล็ดกาแฟอราบิก้า (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) เมล็ดกาแฟชนิดอราบิก้า (Green Arabica Coffee Bean) ที่ได้จากการนำผลสุก ผ่านกรรมวิธีเอาส่วน เปลือกออกแล้ว หรือเรียกทั่วไปว่ากาแฟสาร หรือ กาแฟเมล็ด ผลิตภัณฑ์ รูปแบบทีี่มีการซื้อ-ขายมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 2.1 เมล็ดกาแฟ (Green coffee bean) เรียกทั่วไปว่า กาแฟสาร หรือ กาแฟเมล็ด
Read More

กาแฟจีนยูนนาน

กาแฟจีนยูนนาน ความก้าวหน้าในวงการกาแฟของกลุ่มประเทศอาเซียน ได้มีการพัฒนาด้านการส่งเสริมปรับปรุงบำรุงพันธุ์ก้าวหน้าไป เป็นที่ทราบกันในกลุ่มนักวิชาการและผู้ศึกษา-ดูงานกันมานั้น ไม่เคยมีผู้กล่าวยืนยันถึงด้านความดีเด่นของกาแฟจีนมากนัก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการกาแฟคั่วบด เพื่อใช้กับขบวนการ กาแฟชงกาแฟแบบ “Espresso” พื้นที่ในมณฑลยูนนานหลายเมืองมีการเพาะปลูกกาแฟพันธุ์ดั่งเดิมมีทั้งอราบิก้าและโรบัสต้า มีการรวมตัวตั้งขึ้นเป็น สหกรณ์กาแฟโดยการส่งเสริมควบคุมดูแลจากรัฐบาล ผลผลิตสมบูรณ์การจัดการสะอาดได้มาตรฐานสากล โดยเน้น สารกาแฟที่จำหน่ายเกรด AA มีขนาดไม่ต่ำกว่า 6 มิล และเกรด A มีขนาดไม่ต่ำกว่า 5 มิล จากพื้นที่ในระดับความสูง และการดูแลที่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ประกอบการกาแฟสดหรือกาแฟคั่วบดไม่เคยมีการยืนยันรสชาติและความดีเด่นของกาแฟยูนนาน ของจีนแต่ประการใด
Read More

ศาสตร์การชิมกาแฟ

การ ชิมอย่างแรกเป็นการชิม “กลิ่น” ของเมล็ดกาแฟ เรียกกันว่า dry aroma หรือ fragrance เป็นการนำเมล็ดกาแฟมาบดใส่แก้วแล้วดมกลิ่นกาแฟ เราจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยในตัวกาแฟที่อุณหภูมิห้อง น่าเสียดายว่า ในขั้นตอนนี้ไม่ค่อยมีใครได้สัมผัสนักเพราะมักจะไม่ได้บดกาแฟเอง ยกเว้นที่บ้านคุณมีเครื่องชงกาแฟประเภทกด (coffee press) จึงจะได้รับประสบการณ์ความหอมครั้งนี้ ต่อมาก็ยังวนเวียนอยู่ที่การ ชิมด้วยจมูก นั่นคือ การทำ aroma หรือ cup aroma ตรงนี้เป็นดมกลิ่นของกาแฟด้วยการเติมน้ำร้อนลงในแก้วให้กลิ่นของน้ำมันหอม ระเหยชุดที่ 2
Read More

ต้นกาแฟเจริญเติบโตขึ้นได้อย่างไร

กาแฟเจริญเติบโตไปตามพื้นที่บริเวณ Tropic of Cancer และ Tropic of Capricorn พื้นที่เพาะปลูกกาแฟนั้นมีผลอย่างยิ่งต่อรสชาติของกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของดิน สภาพภูมิอากาศ และกระบวนการในการเพาะปลูกนั้นมีส่วนสำคัญที่ส่งให้เกิดรสชาติเฉพาะตัวของเมล็ดกาแฟ ผู้ผลิตไวน์มักเรียกว่า “รสชาติเฉพาะของพื้นที่” ภูมิภาคหลักที่ปลูกกาแฟคือ แอฟริกาตะวันออก และคาบสมุทรอราเบีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แปซิฟิก และลาตินอเมริกา ต้นกาแฟ เหมือนกันกับผลไม้ประเภทอื่น ๆ ผลกาแฟนั้นขึ้นบนต้น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน สภาพภูมิอากาศ และพื้นผลที่ปลูกโดยรอบต้นกาแฟนั้นส่งผลกระทบต่อรสชาติของกาแฟ ต้นกาแฟบางต้นสามารถเจริญเติบโตได้สูงถึง
Read More

การเตรียมเพื่อให้ได้กาแฟรสเยี่ยม

ไม่ใช่เพียงแต่เครื่องชงเท่านั้นที่จะทำให้กาแฟมีรสชาติเยี่ยม ต้องประกอบไปด้วย “องค์ประกอบ 4 ประการ “ คือสัดส่วน การบด น้ำ และความสดใหม่ ซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่า ด้วยองค์ประกอบสำคัญทั้ง 4 ประการ พร้อมกับความรู้เล็ก ๆ น้อยเกี่ยวกับกาแฟ คุณก็สามารถชงกาแฟรสชาติเยี่ยมจากเครื่องชงกาแฟแบบกด (Coffee Press) แบบหยดน้ำ (Drip) หรือเครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ่ได้ง่าย ๆ สัดส่วน การใช้สัดส่วนของกาแฟที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำนั้นสำคัญมากในการชงกาแฟให้ได้รสชาติเยี่ยม เพื่อให้ได้กลิ่น และรสชาติที่ดีเยี่ยม
Read More

การคั่วอบกาแฟ

การคั่วอบ เราหลงใหล และเอาใจใส่ในขั้นตอนการคั่วอบกาแฟของเรา เราเรียกระดับการคั่วอบในแบบของเราว่า “สตาร์บัคส์ โรสท์” มันเป็นอะไรที่มากไปกว่าสีที่เปลี่ยนไป การคั่วอบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และเหมาะสมกับเมล็ดกาแฟแต่ละพื้นที่นั้นช่วยดึงรสชาติของกาแฟแต่ละชนิดให้ออกมาอย่างสูงสุด สีสรรอาจเลียนแบบได้ แต่สำหรับรสชาตินั้นไม่สามารถทำได้ เมล็ดกาแฟนั้นเริ่มต้นจากผลกาแฟสีแดงสด ใช้เวลาประมาณ 5 ปีกว่าที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ต้นกาแฟแต่ละต้นนั้นให้ผลผลิตต่อปีเท่ากับกาแฟที่คั่วอบแล้ว 1 ปอนด์ การเตรียมเมล็ดกาแฟสีเขียวเพื่อทำการคั่วอบนั้น ผู้ปลูกกาแฟมีกระบวนการในการนำเยื้อหุ้มเมล็ดออก 2 วิธีคือ แบบธรรมชาติ และแบบเปียก สำหรับวิธีแบบธรรมชาตินั้น ผลกาแฟที่สุกแล้วถูกปล่อยให้แห้งบนต้น หรือนำมาตากแห้งบนพื้นก่อนขัดสีเปลือกออก กระบวนการแบบเปียกนั้นเมล็ดกาแฟจะถูกนำมาแยกออกจากผลกาแฟทันทีโดยการแช่น้ำ
Read More

Cupping – ชิมกาแฟ

หลักการคร่าวๆ ของการชิมกาแฟหรือ cupping นั้นแบ่งออก 2 ประเภทหลักๆ คือ การชิมเพื่อหาตำหนิของกาแฟ และการชิมเพื่อค้นหาลักษณะเด่น ซึ่งใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีค่ะ การชิมแบบแรกเป็นการชิมเพื่อหาลักษณะไม่พึงประสงค์เช่นกลิ่นและรสชาติแบบของหมักดองที่เกิดจากการหมักหมมในระหว่างการหมักลอกเมือกก่อนตากแห้งเมล็ดกาแฟ หรือกลิ่นตุ่ยๆ ในกาแฟอราบิก้าสายเลือดผสมโรบัสต้า การชิมแบบนี้เพื่อเป็นการคัดกาแฟด้อยคุณภาพออกจากระบบการผลิตกาแฟคั่วบด ส่วนการชิมเพื่อค้นหาลักษณะเด่นจะเป็นการค้นหาความเป็นเลิศของกาแฟหรือ Excellence ลักษณะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในแต่ละปีจะมีการประกวด Cup of Excellence โดยนักชิมกาแฟอาชีพระดับโลก จะมารวมตัวกันชิมและตัดสินว่ากาแฟจากไร่ใด ประเทศใดจะได้เป็นแชมป์โลก และที่แน่นอนว่าราคาของสารกาแฟ (green bean หรือเมล็ดกาแฟดิบ)
Read More

การคั่วกาแฟ Intanon Coffee Roast

ถังคั่วทรงกระบอกแกนนอน ต้นแบบ ของศูนย์วิศวกรรมเกษตร กรมวิชาการเกษตรฯ ความเร็ว 40 รอบ/นาที มอเตอร์ 1 แรง ใช้พัดลมดูดความร้อนจากถัง 1/4 แรงม้า และพัดลมดูดฝุ่นละออง ความชื้น 1/3 แรงม้า ปริมาณ 10 กก.ต่อครั้งเวลา 15-25 นาที ระบบการทำงานของเครื่องคั่ว       เมล็ดกาแฟได้รับความร้อนโดยการสัมผัส กับผิวโลหะโดยตรง [Directly-trens-ferred heat]     หรือ
Read More

พันธุ์กาแฟเมืองไทย

กาแฟ (Coffee) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Coffee Sp. เป็นพืชที่ มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศพืชหนึ่ง ผลผลิตส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๕ เป็นกาแฟโรบัสต้า ซึ่งปลูกมากใน ๖ จังหวัดภาคใต้ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ระนอง และพังงาและอีกประมาณร้อยละ ๕ เป็นกาแฟอะราบิก้า ซึ่งปลูกบนที่สูงทางภาคเหนือของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอนในปีการเพาะปลูก ๒๕๓๘ /
Read More

การปลูกต้นกาแฟ

กาแฟเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดมาจากอาระเบียหรือประเทศเอธิโอเปียในปัจจุบัน กาแฟที่ปลูกเป็นการค้าในประเทศไทยมี 2 ชนิด ได้แก่ กาแฟโรบัสต้า ซึ่งมีการผลิตประมาณ 50 ล้านตัน เพาะปลูกมากในแถบจังหวัดชุมพรและภาคใต้ของประเทศไทย อีกชนิดหนึ่งคือกาแฟอาราบิก้าซึ่งปลูกมากในภาคเหนือที่เป็นภูเขาสูงและอากาศหนาวเย็น กาแฟโรบัสต้านั้นนิยมนำไปทำกาแฟผงสำเร็จรูปชนิดชงละลายหมด ในขณะที่กาแฟอาราบิก้านิยมนำมาคั่ว บด และชงโดยการกรองกากออกหรือที่ปัจจุบันนิยมเรียกว่า “กาแฟสด” การเพาะกล้า ขั้นตอนที่ 1 เตรียมต้นกล้า 1. เตรียมแปลงเพาะเมล็ดกาแฟโดยใช้ ทรายผสมขี้เถ้าแกลบ อัตราส่วน 1:1 เกลี่ยในกระบะหรือแปลงที่สามารถระบายน้ำได้ดี แปลงเพาะเมล็ดนี้ควรอยู่ในโรงเรือนที่มีหลังคาบังแดด ให้แสงเข้าได้
Read More