น้ำส้มสายชู เงินลงทุน ซื้ออุปกรณ์ เช่น เตาถ่าน หม้อ ประมาณ 300-500 บาท ส่วนโถแก้วที่ใช้หมัก ขวดแก้วบรรจุ และส่วนผสมต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับปริมาณที่จะทำว่ามากน้อยเพียงใด รายได้ ประมาณ 20 บาท/1 ขวด (ขนาดบรรจุ 750 มิลลิลิตร) วัสดุ/อุปกรณ์ เตาถ่าน (หรือเตาแก๊สตามความสะดวก) หม้อ โถแก้ว (หรือไหเคลือบสำหรับหมัก)