มอง 2 ด้านกับ “น้ำส้ม” • อาหาร มีทั้งผลดีและเสี่ยงต่อสุขภาพ “เครื่องดื่มนางเอก” หลายคนต้องนึกถึงเครื่องดื่มของนางเอกหนังไทย ที่จินตนาการว่าผู้ดื่มเป็นคนดี ซื่อใส เมตตา ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร เครื่องดื่มที่ว่านี้ จะไม่มีแอลกอฮอล์ รสนุ่มนวล ไม่จัดจ้าน เป็นประเภทน้ำผลไม้ซึ่งชนิดที่นิยมและเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มของนางเอกคือ น้ำส้ม เราลองมาพิจารณาน้ำส้มมีผลดีและเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างไร น้ำส้มสด 1 แก้ว ต้องใช้ผลส้มประมาณ 3-10 ผล ขึ้นอยู่กับขนาดของผลส้มและประเภทของเครื่องคั้น ผลส้มเขียวหวานขนาดกลาง