“นวดน้ำมันลังกาสุกะ” ของดีจาก “จะแนะ” อาหาร เรื่องเด่น เพิ่มการไหลเวียนโลหิต-แก้จุกเสียด-เคล็ดขัดยอกได้ดี งานดีๆ ที่ 3 ปีมีครั้งที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆ อย่างงาน “งานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย” ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ม.ค. 52 จัดโดยแผนงานเสริมสุขภาวะมุสลิมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ผ่านมา ภายในงานเป็นการจัดแสดงนิทรรศการ การแสดง และภูมิปัญญาความรู้อย่างมากมาย ชนิดอั้นกันมา 3 ปี จัดครั้งหนึ่ง