น้ำพริกแกงเผ็ด เงินลงทุน ประมาณ 15,000 บาท • ซื้ออุปกรณ์ เช่น เครื่องบด กะละมัง ทัพพี ฯลฯ (ซื้อครั้งแรก) • ซื้อส่วนผสม เช่น พริก ข่า หอม ตะไคร้ ฯลฯ (ส่วนผสมนี้ประมาณ 2,000 บาท) วัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องบด กะละมัง ทัพพี