Tag: น้ำตาล

ทานเกลือและน้ำตาลมาก เสี่ยงความดันโลหิตสูง

ทานเกลือและน้ำตาลมาก เสี่ยงความดันโลหิตสูง • อาหาร แนะผัก-ผลไม้และอาหารที่ไม่มีการปรุงแต่ง มีงานวิจัยหลายชิ้นที่บ่งชี้ว่า การรับประทานอาหารที่มีเกลือสูงมีความเกี่ยวข้องกับโรคต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อเส้นเลือดในสมองแตก โรคหัวใจและโรคไต นักโภชนาการแนะนำว่าเราควรได้รับโซเดียมหรือเกลือไม่เกิน 2,300 มิลลิกรัมต่อวัน หรือเท่ากับหนึ่งช้อนชา อย่างไรก็ตามคนที่มีความไวต่อเกลือหรือโซเดียม อาจจะต้องได้รับเกลือในปริมาณน้อยกว่านี้ เช่น คนที่มีความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุควรได้รับเกลือหรือโซเดียมไม่เกิน 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน นักโภชนาการแนะนำให้เลือกปรุงอาหารหรือรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลต่ำ นั่นคือ อาหารที่ต้องมีการเติมน้ำตาลลงไป ไม่นับรวมถึงอาหารที่มีน้ำตาลตามธรรมชาติ เช่น
Read More

บริโภคน้ำตาลให้เป็น (ประโยชน์)

บริโภคน้ำตาลให้เป็น (ประโยชน์) • อาหาร ทานแต่พอดี ช่วยรักษาสมดุลร่างกายได้ด้วย “อย่ากินน้ำตาลมากนะ เดี๋ยวอ้วน” “กินของหวานมากเดี๋ยวก็เป็นโรคเบาหวานหรอก” เสียงพร่ำเตือนที่คุ้นเคยที่ทำเอาเราชะงักทุกครั้งเวลาที่กำลังจะหยิบเอาน้ำตาลเติมในกาแฟชาหรือแม้แต่ขนมหวานๆ ที่จริงรสนิยมการชอบความหวานนั้นมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล หากรับประทานอย่างพอดีน้ำตาลก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย เพราะเป็นแหล่งพลังงานที่หาง่ายและใกล้ชิดกับคนมากที่สุด ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาตินักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า สังคมไทยในปัจจุบันถือเป็นสังคมแห่งการบริโภค ซึ่งมีผู้คนในสังคมจำนวนไม่น้อยที่ยังยึดติดกับค่านิยมในการบริโภคแบบผิดๆ อยู่ ส่งผลให้เกิดโรคร้ายตามมามากมาย เช่น โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น ซึ่งโรคร้ายเหล่านี้ปัจจุบันไม่ได้เป็นกันเฉพาะแต่วัยผู้ใหญ่แล้ว วัยเด็กก็มีโอกาสและความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคร้ายก็มากขึ้นด้วย
Read More

นักโภชนาการแนะพลิกวิกฤติเป็นโอกาส เลิกกินน้ำตาลป้องกันโรคเบาหวาน!

นักโภชนาการแนะพลิกวิกฤติเป็นโอกาส เลิกกินน้ำตาลป้องกันโรคเบาหวาน! • คุณภาพชีวิต รักษาสุขภาพ ลดวิกฤต วิกฤติน้ำตาลแพง กระทบไปทั่วทุกสาขาอาชีพ รวมถึงในอุตสาหกรรมอาหาร ขนม เครื่องดื่มต่างๆ ผู้ประกอบกิจการกำลังประสบปัญหาอย่างหนัก เนื่องจากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และขนมหวานอื่นๆ ปรับราคาสูงขึ้นจากเดิมอีก 5.35 บาทต่อกิโลกรัม จากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาอย่างสุดความสามารถ อย่างไรก็ตาม อีกด้านหนึ่ง นายสง่า ดามาพงศ์ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข และนักโภชนาการ กรมอนามัย เปิดเผยภายหลังร่วมงานเสวนามหกรรมเบาหวานสี่มุมเมือง
Read More

ชวนคนไทยบริโภคน้ำตาลให้ถูกวิธี

ชวนคนไทยบริโภคน้ำตาลให้ถูกวิธี • คุณภาพชีวิต ชี้! กินไม่เพียงพอส่งผลพฤติกรรมก้าวร้าว นายสง่า ดามาพงษ์ อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้สังคมไทยมีความเชื่อผิดๆ ในเรื่องของการบริโภคน้ำตาลที่ผู้บริโภคเชื่อว่า เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคอ้วน ซึ่งในความเป็นจริงนั้น สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้คนไทยมีปัญหาจำนวนผู้ที่เป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้น มาจากการบริโภคไขมันและเกลือที่มีอยู่ในอาหารมากเกินต่อความต้องการของร่างกาย ขณะที่น้ำตาลมีผลทำให้ผู้บริโภคเกิดภาวะโรคอ้วนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับไขมันและเกลือที่ได้จากการบริโภคอาหารในแต่ละมื้อ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ระบุว่าในแต่ละวันร่างกายควรได้รับน้ำตาลในปริมาณ 10% ของปริมาณพลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน หรือจากข้อมูลเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ที่เปิดเผยข้อมูลว่า การบริโภคน้ำตาลทรายของเด็กไทยควรจะไม่เกิน 4-8 ช้อนชาต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนเพียง
Read More

น้ำตาลหวานน้อยเพื่อสุขภาพ

น้ำตาลหวานน้อยเพื่อสุขภาพ • คุณภาพชีวิต แคลอรีต่ำ…ลดเสี่ยงเบาหวาน น้ำตาลเพื่อสุขภาพ “หวานน้อย-แคลอรีต่ำ” เอาใจกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และผู้ป่วยภูมิแพ้สารให้ความหวาน ผลงานจากการต่อยอดความรู้พื้นฐาน น.ส.เมทินี โปร่งจิตร นักศึกษาปริญญาเอก หน่วยวิจัยความเป็นเลิศด้านโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ทีมวิจัยทดลองใช้หลักการทางเคมีสังเคราะห์เปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสให้เป็นน้ำตาลกาแล็กโทส ที่ให้ความหวานน้อยและแคลอรีต่ำ และที่สำคัญสามารถผลิตในปริมาณมากได้สำเร็จ โดยมากกว่าปกติถึง 5 เท่า งานวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาร่วม 2 ประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับนักวิจัยออสเตรเลีย ได้รับทุนจากบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อคิดค้นและพัฒนาน้ำตาลเพื่อสุขภาพ
Read More

มหัศจรรย์ แห่งน้ำตาล ไม่ใช่แค่ปรุงแต่งรสอาหาร

มหัศจรรย์ แห่งน้ำตาล ไม่ใช่แค่ปรุงแต่งรสอาหาร • อาหาร ฉาบ กวน แช่อิ่ม เก็บรักษาอาหารได้นานกว่าที่คิด “น้ำตาล” ไม่ใช่แค่ส่วนประกอบในอาหารคาวหวาน ที่ชูรสชาติให้เกิดความอร่อยเท่านั้น หากยังนำมาใช้ถนอมอาหารเพื่อให้สามารถเก็บรักษาอาหารไว้กินได้นานๆ อีกด้วย นับเป็นภูมิปัญญาอันน่ายกย่องของคนไทยเลยทีเดียวที่นำน้ำตาลมาประยุกต์ใช้ด้วยวิธีการง่ายๆ ไม่ว่า จะเป็นการฉาบ การกวน การเชื่อม การแช่อิ่ม หรือการดอง นอกจากจะได้อาหารหลากหลายชนิดแตกต่างรสชาติ เก็บไว้กินได้นานภายในครอบครัวแล้ว ยังเป็นการแปรรูปผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากการจำหน่ายได้อีกทางหนึ่งซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเกินจริง หากจะกล่าวได้ว่าสิ่งให้ความหวานที่ดูเหมือนเล็กน้อยอย่างน้ำตาล สามารถสร้างความมหัศจรรย์ในการรังสรรค์ปรุงแต่งอาหารได้ไม่มีที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าน้ำตาลจะเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ลงตัวของอาหารไทยแต่ผู้บริโภคต้องรู้จักเลือกกินแต่พอเหมาะพอดี
Read More