นีลส์ บอร์ : Niels Bohr เกิด วันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ.1885 ที่เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) เสียชีวิต วันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ.1962 ที่เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) ผลงาน – ทฤษฎีธรรมชาติของอะตอม – ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์