ดื่มน้ำเย็นระวังนิ่วในถุงน้ำดี โดย ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ เรียบเรียงโดย ปุญโญ มีบรรจง นิ่ว ที่เกิดขึ้นในถุงน้ำดีนั้น เกิดจากการตกผลึกของหินปูน (แคลเซียม) โคเลสเตอรอล และบิลิรูนบิน ที่มีอยู่ในน้ำดี สาเหตุที่ทำให้เกิดการตกผลึกของสารเหล่านี้นั้น เชื่อว่าเกี่ยวกับการติดเชื้อของทางเดินน้ำดี และความไม่สมดุลของส่วนประกอบ เช่น โคเลสเตอรอล, บลิรูบิน การตกผลึกของสารเหล่านี้ อาจทำให้เกิดเป็นก้อนนิ่วเพียงก้อนเดียว หรือก้อนเล็ก ๆ หลาย ๆ ก้อนก็ได้ คนที่มีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง