นิโคลัส โคเปอร์นิคัส : Nicolaus Copernicus เกิด วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1473 ที่เมืองตูรัน (Torun) ประเทศโปแลนด์ (Poland) เสียชีวิต วันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1543 ที่เมืองฟรอนบูร์ก (Frauenburg) ประเทศโปแลนด์ (Poland) ผลงาน – ตั้งทฤษฎีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์