เปลี่ยนนิสัยการกิน เพื่อสุขภาพดีระยะยาว • อาหาร เน้นบริโภคผัก ผลไม้แทนของหวาน หากเราต้องการควบคุมน้ำหนัก หรือต้องการรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ วิธีการง่ายๆ ที่ทำได้คือ เขียนสิ่งที่เรารับประทานในแต่ละวัน แล้วเราจะเห็นว่าเราได้รับประทานอะไรเข้าไป และควรจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตอย่างกะทันหัน แต่อาจจะใช้วิธีการค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเพื่อเป้าหมาย คือ การมีชีวิตหรือสุขภาพที่ดีในระยะยาว เช่น ถ้าเราต้องการบริโภคผักและผลไม้ให้มากขึ้น ก็อาจจะค่อยๆ เพิ่มผักเข้ามาในมื้ออาหาร เลือกรับประทานอาหารที่มีผักมากขึ้น และรับประทานผลไม้หลังอาหารหรือรับประทานผลไม้เป็นอาหารว่างแทนที่รับประทานของหวาน หรือพวกขนมกรุบกรอบ หรือเค้กและคุกกี้ หรือหากเราอยากรับประทานธัญพืชไม่ขัดขาวก็อาจจะเปลี่ยนมารับประทานข้าวซ้อมมือโดยอาจจะค่อยๆ แทนที่ข้าวขัดขาวทีละน้อยๆ