ยุทธวิธีการทำงานแบบยอดมนุษย์ (ตอน ล้างบางนิสัยพาจน)   วันที่ : 22 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์ก้าวหน้า               ปัจจุบันประเทศไทยมีคนยากจนจำนวนหลายล้านคน สาเหตุของความยากจนประการสำคัญ นอกจากเป็นผลมาจากการขาดโอกาสด้านต่าง ๆ และความเหลื่อมล้ำจากสังคมแล้ว ในอีกมุมหนึ่ง คนจำนวนไม่น้อยมีเหตุแห่งความยากจนมาจาก การขาดความสามารถในการใช้เงิน และ ลักษณะชีวิตของบุคคลนั้น อาทิ ความเกียจคร้าน ความรักสบายโดยไม่อดทนต่อการทำงานหนัก การติดนิสัยพึ่งพาผู้อื่นอยู่เสมอ