Tag: นาฬิกาอะตอม

โนเบล : ใครได้ประโยชน์จาก “ควอนตัมแสง” ผลงาน“โนเบลฟิสิกส์”?

โนเบล : ใครได้ประโยชน์จาก “ควอนตัมแสง” ผลงาน“โนเบลฟิสิกส์”? การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2012 ได้ทำให้เราสังเกตอนุภาคควอนตัมได้โดยไม่รบกวนระบบ และยังนำไปสู่การพัฒนา “นาฬิกาอะตอม” ที่มีความแม่นยำยิ่งยวด รวมทั้งปูทางไปสู่การสร้าง “ควอนตัมคอมพิวเตอร์” ที่ยังไม่อาจทราบได้ว่าจะพลิกรูปแบบการใช้ชีวิตของเราไปอย่างไร ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร นักวิจัยอาวุโส และผู้อำนวยการหน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในฐานะนักวิจัยแสงและโฟโตนิกส์เปิดเสวนากับสื่อมวลชน ในเรื่องรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2012 ซึ่งเพิ่งผระกาศผลไปเมื่อวันที่ 9 ต.ค.ที่ผ่านมา รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปีนี้
Read More

โนเบลฟิสิกส์ 2012 ควอนตัมแสงปูทาง “ซูเปอร์คอมพ์-นาฬิกาอะตอม”

โนเบลฟิสิกส์ 2012 ควอนตัมแสงปูทาง “ซูเปอร์คอมพ์-นาฬิกาอะตอม” มอบรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ให้แก่ 2 นักวิทยาศาสตร์จากฝรั่งเศสและอเมริกา
Read More