ไอที : นามบัตร NFC แตะมือถือสื่อถึงออนไลน์ เทคโนโลยี Near Field Communication (NFC) ทำให้ผู้บริโภครู้สึกตื่นเต้นไปกับความสามารถของมันที่เปิดโอกาสให้พวกเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการควบคุมสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ ได้ ว่าแต่แล้วมันจะได้อะไรบ้าง? หากเรานำเทคโนโลยีทีใช้กับสมาร์ทโฟนมาใส่ใน”นามบัตร” บริษัทที่ชื่อว่า MOO มีคำตอบ MOO บริษัทในสหราชอณาจักรเปิดตัวในปี 2004 แต่กลับสามารถประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงตลอดจนทรัพย์สินมากมายในฐานะบริษัทเริ่มต้นทางด้านเทคโนโลยีในสหรัฐฯ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ “นามบัตรธุรกิจ” คุณภาพสูง ล่าสุด MOO ได้เปิดตัวนามบัตรธุรกิจชนิดใหม่ที่ภายในฝังเสาอากาศ