วิจัยพบ “นั่งตัวตรง” ทำหลังเสีย • คุณภาพชีวิต ท่าดีที่สุดคือ ทำมุม 135 องศาไปด้านหลัง ผลวิจัยพบการนั่งตรงไม่ใช่ท่าที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน เพราะทำให้แผ่นหลังเกิดอาการเครียด นักวิจัยชาวสกอตและแคนาดาใช้ระบบสร้างภาพสะท้อนด้วยแม่เหล็ก หรือเอ็มอาร์ไอ แบบใหม่ ศึกษาท่านั่งของพนักงาน และพบว่าการนั่งตรงทำให้แผ่นหลังเมื่อยล้าโดยไม่จำเป็น นักวิจัยได้เสนอต่อที่ประชุมของสมาคมรังสีวิทยาแห่งอเมริกาเหนือ ว่าท่านั่งที่ดีที่สุดคือการเอนไปทางด้านหลังเล็กน้อย ทำมุม 135 องศา ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า การนั่งทำให้ปวดหลังส่วนล่าง ข้อมูลจากสมาคมบำบัดโรคด้วยการจับกระดูกสันหลังของอังกฤษบอกว่า ประชาชน 32% นั่งนานกว่าวันละ 10