Tag: นักเศรษฐศาสตร์

เรื่องลับนักเศรษฐศาสตร์

เรื่องลับนักเศรษฐศาสตร์ คอลัมน์ มองซ้ายมองขวา โดย ปกป้อง จันวิทย์ ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3821 (3021) คุณสฤณี อาชวานันทกุล เจ้าของคอลัมน์ “ล่องคลื่นโลกาภิวัตน์” ของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และ “คนชายขอบ” ของเว็บไซต์โอเพ่นออนไลน์ (www.onopen.com) กรุณาแบกหามหนังสือหนึ่งถุงใหญ่มาให้ผมยืมอ่านเมื่อปลายเดือนก่อน หนึ่งในนั้นเป็นหนังสือที่ผมอ่านด้วยความเพลิดเพลินบันเทิงใจเป็นอย่างยิ่ง
Read More

ในหลวงนักเศรษฐศาสตร์

ในหลวงนักเศรษฐศาสตร์ หน้าต่างความคิด : เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ผมศรัทธาในตัวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรามาก คงไม่มีใครปฏิเสธว่าพระองค์ทรงเป็นเสาหลัก ช่วยให้บ้านเมืองมีความมั่นคง พระองค์ทรงเป็นแสงนำทางในยามที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับความมืดมิด พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งว่า หัวใจสำคัญของการพัฒนา คือการสร้างความสมดุลระหว่างคน และสภาพแวดล้อม โครงการต่างๆ ซึ่งพระองค์ท่านทรงริเริ่ม เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเป็นองค์รวม ไม่แปลกแยก บางโครงการให้น้ำหนักไปที่การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม บางโครงการให้น้ำหนักไปที่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ทุกโครงการล้วนแล้วแต่มุ่งแก้ปัญหาให้กับสังคมแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น ไม่ทำลายทุนทางสังคมของชุมชน ผมได้ยินคนพูดถึงในหลวงของเราในฐานะนักเศรษฐศาสตร์อยู่บ่อยๆ
Read More