Tag: นักลงทุน

ลงทุน : เจ้าของ VS นักลงทุน

ลงทุน : เจ้าของ VS นักลงทุน โลกในมุมมองของ VALUE INVESTOR : ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2551 เวลาลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นั้น ผมแนะนำเสมอว่าให้คิดเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของกิจการ เพราะการถือหุ้น ก็คือ การเป็นเจ้าของบางส่วนของบริษัท มีสิทธิมีเสียงตามกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงเรารู้ว่า สิทธิของเรานั้นจำกัด เพราะเราถือหุ้นเพียงน้อยนิดไม่สามารถที่จะกำหนดอะไรในบริษัทได้ การกำหนดอะไรๆ
Read More

นักบริหาร VS นักลงทุน

นักบริหาร VS นักลงทุน โลกในมุมมองของ VALUE INVESTOR : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ผมเคยเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง และขณะนี้ผมเลิกเป็นผู้บริหาร และกลายเป็นนักลงทุนเต็มตัวมาได้หลายปีแล้ว เมื่อมองย้อนกลับไป ผมคิดว่าการเป็นนักบริหารนั้น ผมต้องมีคุณสมบัติ หรืออย่างน้อยต้องทำเป็นว่าผมมีคุณสมบัติหลายๆ อย่างที่แตกต่างจากการเป็นนักลงทุน เพื่อที่ว่าจะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตการงานได้ดี ผมคงมีคุณสมบัติในการที่จะเป็นนักบริหารที่ดีไม่พอ ดังนั้นผมจึงเลือกที่จะเป็นนักลงทุนซึ่งผมคิดว่า ผมมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกว่า
Read More