บทบาทของนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ พอพูดถึงผู้จัดฝึกอบรม คนทั่วไปก็จะนึกถึงคนอยู่สองกลุ่มคือ เจ้าหน้าที่ภายในที่ทำหน้าที่คอยประสานงานในการจัดฝึกอบรม และสถาบันจัดฝึกอบรมที่คอยส่งเอกสารการจัดฝึกอบรมมาให้หรือเวลาไปเข้าร่วมสัมมนาภายนอก ในหลายๆองค์กรนักบริหารงานฝึกอบรมส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบทบาทที่แท้จริงของตัวเอง บุคลากรที่ทำงานในสายงานฝึกอบรมไม่ว่าระดับไหนมักจะเล่นบทบาทเป็นเพียง “ผู้ประสานงาน” ที่คอยประสานงานระหว่างผู้บริหาร (ของบประมาณ) วิทยากร หน่วยงานที่จะส่งคนเข้าอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่านักบริหารงานฝึกอบรมแต่ละองค์กรมีบทบาทอยู่ในลักษณะไหน จึงขอเปรียบเทียบบทบาทของนักบริหารงานฝึกอบรมดังนี้ • บทบาทคนขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร นักบริหารงานฝึกอบรมในกลุ่มนี้ มีบทบาทไม่ต่างอะไรไปจากคนขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกรในสมัยก่อนหรือที่เรานิยมเรียกกันว่า “หมอตี๋” คือ จะขายยาตามที่ลูกค้าสั่ง เช่น ลูกค้าสั่งยาแก้ปวดยี่ห้อพาราเซตตามอล ลูกค้าสั่งยาทัมใจ ฯลฯ คนขายยาก็จะจัดยาให้ตามนั้น พูดง่ายๆคือสั่งอะไรมาก็จัดให้ตามนั้น ถ้ายาประเภทไหน