เคล็ดลับความสำเร็จของนักธุรกิจหญิง Post Today – เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ผู้หญิงเริ่มมีบทบาทโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆ ในเรื่องการทำงาน จนมีบทบาทเทียบเคียงกับผู้ชาย โดยเฉพาะในช่วงเวลาปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้หญิงต้องปรับบทบาทและความรับผิดชอบให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลง การก้าวเข้าสู่ภาคธุรกิจเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวมากขึ้น และมีจำนวนไม่น้อยที่ผู้หญิงกลายมาเป็นเสาหลักของครอบครัวเท่าเทียมกับผู้ชายในปัจจุบัน อย่างเช่น 3 นักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จในการทำงานมีมูลค่าธุรกิจนับร… สูตรลับความสำเร็จของเจ๊เล้ง     อารียฉัตร อภิสิทธิ์อมรกุล จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ด้วยความที่เป็นคนรักสวยรักงามและช่างแต่งตัว ทำให้เจ๊เล้งจะทำธุรกิจที่เธอสนใจเป็นพิเศษ จากเดิมที่ขายของหนีภาษีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอต้องการทำธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากเรื่องผู้หญิงกับความสวยความงามนั้นแยกกันไม่ออก ไม่ว่าเศรษฐกิจจะขึ้นหรือจะลงแต่ผู้หญิงก็ไม่ยอมหยุดสวย