สุขภาพ : สารพัดโรคร้าย ที่นักดื่มต้องระวัง สุรา สิ่งบันเทิงใจของนักดื่มทั้งหลาย มีงานเลี้ยงที่ไหน เทศกาลอะไร พระเอกของงานที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ สุรา และเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ซึ่งแอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากการหมักผัก ผลไม้ หรือเมล็ดพืชชนิดต่างๆ แล้วแต่งกลิ่น ในเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แต่ละชนิดจะมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ต่างกัน เช่น เหล้ามีแอลกอฮอล์ 40 % ไวน์มีแอลกอฮอล์ 12 % และเบียร์มีแอลกอฮอล์ 5 % โดยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะกดประสาท