เตือน นักดนตรี เลี่ยงบาดเจ็บจากการ “ซ้อม” • คุณภาพชีวิต แนะสมาธิ มีจิตใจที่นิ่งสงบ ช่วยได้ ดนตรี…ถือเป็นศาสตร์ชั้นสูงรูปแบบหนึ่งของโลก อันเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งยอดสุนทรียศาสตร์ ซึ่งทักษะทางดนตรีไม่ได้เกิดขึ้นเองได้ ดังนั้น นักดนตรีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หัดเล่นหรือเก่งกาจสักเพียงใดก็จำเป็นจะต้องฝึกฝนและฝึกซ้อม แต่สิ่งที่ผู้ซ้อมดนตรีหลายคนไม่ค่อยได้ใส่ใจคือ อาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการซ้อมดนตรี หรือผลกระทบที่อาจเกิดแก่ร่างกายเมื่อฝึกซ้อมมากเกินไปนั่นเอง ดังนั้น อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมดนตรีเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม ซ้อมนาน ร่างกายทนไม่ไหว รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก ประธานโครงการแขนงวิชาดนตรีบำบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า