นวดแผนไทย เป็นการนวดแบบชาวบ้านหรือแบบพื้นบ้าน เพื่อช่วยให้เกิดการไหลเวียนของเลือดลมได้สะดวก กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี สดชื่นกระปรี้กระเปร่าและผ่อนคลายจิตใจ รวมทั้งรักษาหรือบรรเทาอาการต่างๆ เช่น เคล็ดขัดยอก รักษาอาการอาหารไม่ย่อย ท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดหลัง ปวดศีรษะ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าเช่าสถานที่ในการเปิดให้บริการ (โดยทั่วไปการฝึกอบรมจากสถานฝึกอบรมจะเสียค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000-3,000 บาท) รายได้ ขึ้นอยู่กับความขยัน ฝีมือและประเภทของผู้มาใช้บริการ เช่น ถ้าผู้มาใช้บริการเป็น ชาวบ้านทั่วไป