นวดมือ สร้างสุข • คุณภาพชีวิต สุขภาพดี ด้วยตัวเราเอง “มือ” เป็นอวัยวะที่ถูกเราใช้งานมากที่สุด และเป็นอวัยวะที่ถูกเราละเลยมากที่สุดเช่นกัน “มือ” จึงกลายเป็นตัวฟ้องอายุที่หลายคนนึกไม่ถึง นอกจากนี้ “มือ” ยังมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสมองซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกาย การหันมาใส่ใจดูแล “มือ” ของเราจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เล่าถึงความสำคัญของมือและวิธีการดูแลมือว่า มือนับเป็นจุดศูนย์รวมของระบบประสาท และเส้นเลือดหลักของร่างกาย ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวพันกับอวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกายทั้ง สมอง หัวใจ ตับ ไต กระดูกสันหลัง ลำไส้เล็ก