‘เลือกทำสิ่งที่รัก และถนัด’ สไตล์ นพพร วิฑูรชาติ การพัฒนา “ศูนย์การค้าชุมชน” ที่เรียกกันติดปากว่า Community Center หรือ Neighborhood Center ที่มีลักษณะเป็นศูนย์การค้าขนาดกลางและเล็ก นับเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังการเกิดของศูนย์การค้าเหล่านี้คือ “นพพร วิฑูรชาติ” ผู้ร่วมก่อตั้งและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดิเวลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) หรือ SF และอดีตเซลส์ขายคอมพิวเตอร์ ในเครือปูนซิเมนต์ไทย