Tag: ธุรกิจ

รัฐวิสาหกิจโลจิสติกส์-ได้เวลาเปลี่ยนแปลงใหญ่

รัฐวิสาหกิจโลจิสติกส์-ได้เวลาเปลี่ยนแปลงใหญ่   ความจำเป็นที่ประเทศต้องมีการลงทุนทางด้านเครือข่ายโลจิสติกส์ หรือระบบการจัดส่ง รวมทั้งระบบขนส่งมวลชน เป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ยิ่งในยุคน้ำมันแพงด้วยแล้ว การลงทุนเหล่านี้ย่อมมีความสำคัญมากขึ้นเป็นทวีคูณ และการปรับปรุงให้ระบบโลจิสติกส์ และขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ จะทำให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ราคาพลังงานผันผวนได้ ลำพัง ศักยภาพทางการเงิน ของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน และโลจิสติกส์ มีขีดจำกัด ดังนั้น จึงไม่อาจหวังได้ว่ารัฐวิสาหกิจเหล่านี้จะอยู่ในสถานะที่จะขยับขยายการลงทุนเองได้ การปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม หรือสภาพดังกล่าว ย่อมหมายถึง การสูญเสียโอกาสในการขยายบริการพื้นฐาน ให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ระบบโลจิสติกส์และระบบขนส่งมวลชนที่ดี ยังเป็นพื้นฐานสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การคาดหวังว่ารัฐวิสาหกิจเหล่านี้ จะผลักดันเมกะโปรเจคที่ใช้เม็ดเงินในการลงทุนระดับหมื่นล้านแสนล้านย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้
Read More

ในเศรษฐศาสตร์มีนิทาน ‘ไม่ต้องการการพัฒนา’

ในเศรษฐศาสตร์มีนิทาน “ไม่ต้องการการพัฒนา” โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มติชนรายวัน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 1.คนกลุ่มหนึ่งที่คัดค้านโครงการพัฒนาใหม่ๆ ของภาครัฐอยู่เสมอ มักจะถูกมองว่าไม่รักความก้าวหน้า ไม่รักดี และไม่ต้องการการพัฒนา 2.แต่การที่คนกลุ่มนี้ปฏิเสธข้อเสนอการพัฒนาของภาครัฐ ก็อาจจะมีเหตุผลที่น่ารับฟัง และต้องยอมรับว่าเป็นสิทธิของประชาชนที่จะคิดเห็นแตกต่างกันได้ ดังนั้น การรับฟังและเข้าใจวิธีคิดของฝ่ายที่มองต่างมุม ก็น่าจะรับฟัง เหตุใดเขาจึงไม่ยอมรับข้อเสนอโครงการของหน่วยราชการ? ไม่ยอมรับการตัดสินใจของรัฐบาล? ออกมาประท้วงหน่วยงานระหว่างที่ให้กู้ยืมเช่นธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย ฯลฯ
Read More

ข้อคิด 'ชื่อแบรนด์' แบบอินเดีย

ข้อคิด “ชื่อแบรนด์” แบบอินเดียบทความ  โดย ผศ.ดร.ชวนะ ภาวกานันท์  ประชาชาติธุรกิจ หน้า 6  วันที่ 02 มิถุนายน 2548  ปีที่ 29 ฉบับที่ 3693 (2893) ได้รับรู้คำว่าแบรนด์หรือตรายี่ห้อสินค้า ส่วนมากก็มักมาจากทางซีกโลกตะวันตก แต่ทางตะวันออกนั้น ยังไม่ค่อยเปิดมุมมองกันนัก เลยขอเปิดมุมมองบ้างโดยยึดเอาลองพิจารณาแบบอินเดียดู ซึ่งที่สนใจอินเดียนั้น เพราะอินเดียมีภาษามากมาย ต่างวัฒนธรรมทางความคิดก็มากมาย ดังนั้น แนวคิดของนักการตลาด
Read More

การศึกษาในความคิดของ 'บิล เกตส์'

การศึกษาในความคิดของ “บิล เกตส์” บ้านเขาเมืองเรา : ดร.ไสว บุญมา กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 18 มีนาคม 2548 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คนไทยคงได้ยินเรื่องที่นิตยสารฟอร์บส์ จัด บิล เกตส์ ให้เป็นอภิมหาเศรษฐีหมายเลข 1 ของโลกเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน ในกลุ่มอภิมหาเศรษฐีซึ่งมีทรัพย์เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์ นั้น มีคนไทยรวมอยู่ด้วย 3
Read More

Guanxi : สัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลยุทธ์หลักเจาะธุรกิจจีน

Guanxi” : สัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลยุทธ์หลักเจาะธุรกิจจีน คอลัมน์ แยบยลกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ธีรยุส วัฒนาศุภโชค ประชาชาติธุรกิจ หน้า 8 วันที่ 23 สิงหาคม 2547 ปีที่ 28 ฉบับที่ 3612 (2812) แยบยลกลยุทธ์ ในวันนี้จะกลับมาย้อนแนวคิดการจัดการแบบเอเชียกันนะครับ ซึ่งหากกล่าวถึงเอเชียของเรา ปัจจุบันคงหนีไม่พ้นประเทศ จีน ที่กำลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงว่าเป็นบ่อเงินบ่อทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ครับ เรียกว่าถนนทุกสายมุ่งสู่จีนทีเดียว
Read More

กระแส Knowledge Management หรือ การจัดการความรู้ในยุคปัจจุบัน

กระแส Knowledge Management หรือ การจัดการความรู้ในยุคปัจจุบัน บทความ โดย ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ Mongkolchai@acc.chula.ac.th ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3971 (3171) ผมได้มีโอกาสไปร่วมสัมมนาเกี่ยวกับ KM Asia ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ รู้สึกดีใจที่มีโอกาสไปร่วมงานประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้ เพราะการประชุมสัมมนา ดังกล่าวเป็นการปรับความรู้
Read More

การจัดการความรู้ ที่แท้…เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

การจัดการความรู้ ที่แท้…เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน คอลัมน์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ โดย ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ mongkolchai@acc.chula.ac.th ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3974 (3174) วันนี้ขอให้ความรู้ต่อท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านที่อาจจะยังมีความรู้สึกที่คลุมเครืออยู่ว่าตกลงแล้วการจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management (KM) คืออะไร โดยเฉพาะท่านผู้บริหารระดับสูงทั้งหลายซึ่งอยู่ในหน่วยงานราชการ
Read More

มิใช่เรื่องยาก ในการจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

มิใช่เรื่องยาก ในการจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คอลัมน์ องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ โดย ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ Mongkolchai@acc.chula.ac.th ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3979 (3179) ในบทความที่แล้วผมได้อธิบายให้ท่านผู้อ่านเข้าใจถึงความหมายของการจัดการความรู้ เพื่อให้เห็นภาพที่กระจ่างชัดมากขึ้น ซึ่งผมมีความต้องการที่จะสื่อให้ท่านผู้อ่านทราบว่าการจัดการความรู้มิใช่เรื่องยากแต่อย่างใด และจริงๆ แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ในวันนี้ผมอยากจะขอกล่าวถึงแนวคิดในเรื่องเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้บ้าง ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกี่ยวเนื่องอย่างยิ่งกับเรื่องของการจัดการความรู้ ท่านผู้อ่านคงสงสัยว่าเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ถ้าจะให้อธิบายลงในรายละเอียดคงจะใช้เนื้อที่กระดาษมากพอดู
Read More

7 แนวโน้มการจัดการความรู้ระดับโลก

7 แนวโน้มการจัดการความรู้ระดับโลก HR&Management : วรนุช เจียมรจนานนท์ กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2551 ในโลกของทุนนิยม ขีดความสามารถองค์กรอาจจะชี้วัดกันที่ ผลปฏิบัติงานเป็นเลิศ (high performance organization) ทว่าในโลกของเศรษฐกิจองค์ความรู้ (knowledge economy) ความโดดเด่นจนประกายกระทบสายตา กลับเป็นเรื่องของ การมุ่งผลสัมฤทธิ์แห่งองค์ความรู้ (knowledge performance organization) และเนิ่นนานวัน
Read More

เหตุขัดแย้งเพราะ 'คำพูด'

เหตุขัดแย้งเพราะ “คำพูด” คุณเคยมีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นบ้างหรือไม่ …..”ทำไมคนนั้นเค้าไม่พูดกับเรา” หรือ “ทำไมเพื่อนที่คุยด้วยเป็นประจำ เค้าแสดงสีหน้าบึ้งตึงกับเรา หรือ “ทำไมลูกน้องถึงแสดงกิริยาก้าวร้าวกับเรา” คำตอบจะมีจากหลายหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น การไม่ถูกชะตากันแบบว่าไม่รู้ทำไม เห็นหน้าคนนี้ทีไร รู้สึกไม่ชอบเอาเสียเลย หรือความรู้สึกหมั่นไส้ เพราะชอบแสดงกิริยาโอ้อวดประจบเจ้านาย วัน ๆ ไม่ยอมทำงาน หรือเห็นคนอื่นเก่งหรือดีกว่าเป็นไม่ได้ และอีกสาเหตุหนึ่งที่สำคัญและอาจจะถูกมองข้ามไปได้ นั่นก็คือ “คำพูด” ที่คุณสื่อสารออกไป โดยที่คุณเองไม่รู้เลยว่าคำพูดเหล่านั้นจะส่งผลไม่ดีต่อตัวคุณ ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคุณกับผู้ที่คุณพูดด้วย ทั้งนี้ความขัดแย้งต่าง ๆ
Read More