Tag: ธุรกิจแฟรนไชส์

AEC : H&M โหมบุกฟาสต์แฟชั่นขยายสู่เออีซี

AEC : H&M โหมบุกฟาสต์แฟชั่นขยายสู่เออีซี เอชแอนด์เอ็ม แฟชั่นดังจากสวีเดนปักธงในไทย เป็นฐานรุกตลาดแฟชั่นอาเซียน นำร่อง 2 สาขาในปีนี้ก่อนขยายสาขาที่ 3 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ปี 56 งัดกลยุทธ์ราคา คุณภาพ และดีไซน์แข่งอินเตอร์แบรนด์บิ๊กเนม นำสินค้าหมุนเวียนเปลี่ยนทุกวันกระตุ้นนักช็อปเข้าช็อปสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง นายพาร์ ดาร์จ ผู้จัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำประเทศไทย บริษัท เอชไทย จำกัด ผู้บริหารร้านแฟชั่นเอชแอนด์เอ็ม(H&M) เปิดเผยว่า
Read More

แนวโน้มกลยุทธ์ ‘ธุรกิจแฟรนไชส์’

แนวโน้มกลยุทธ์ “ธุรกิจแฟรนไชส์” หากจะกล่าวถึงแนวคิดธุรกิจที่อยู่ในความสนใจทุกวันนี้ แนวคิดหนึ่งที่มีความนิยมมากในตอนนี้คงหนีไม่พ้นการทำแฟรนไชส์ สำหรับผู้ใฝ่ฝันจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ แต่ยังไม่มีแนวความคิดที่โดดเด่นเป็นของตนเอง หรืออาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการเริ่มก่อตั้งและไม่สามารถพัฒนาทุกอย่างตั้งแต่ศูนย์ขึ้นมา แฟรนไชส์เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะสามารถเปิดโลกทรรศน์สร้างโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคตได้ ความหมายของการทำแฟรนไชส์นั้น จะหมายถึงการให้สิทธิในการดำเนินการทางธุรกิจ โดยผู้ให้สิทธิคือ แฟรนไชซอร์ (Franchisor) ได้ให้สิทธิในการใช้ตราสินค้า แนวคิดทางธุรกิจ การตลาด ระบบในการดำเนินงานและทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิที่เรียกว่า แฟรนไชซี (Franchisee) รวมถึงยังมักจะมีสัญญาที่เข้าช่วยเหลือและควบคุมดูแลการดำเนินงานของแฟรนไชซีอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ในที่นี้แฟรนไชซีต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่แฟรนไชซอร์ ในรูปแบบของค่าความภักดี (Royalty fee) ซึ่งมักจะเป็นในรูปของเปอร์เซ็นต์จากรายได้ทั้งหมดที่แฟรนไชซีดำเนินงานได้
Read More

ธุรกิจแฟรนไชส์

ธุรกิจแฟรนไชส์ กรมสรรพากรได้สร้างองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่สรรพากร เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ โดยมีหนังสือเวียนไปให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วประเทศ ซึ่งรวบรวมและจัดทำโดยนางพรทิพย์ มากดำ นักวิชาการภาษี 6ว. กลุ่มมาตรฐานระบบงานกำกับดูแลผู้เสียภาษี สำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี ซึ่งไขปัญหาภาษีเห็นว่าเป็นประโยชน์ จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อในรูปแบบของปุจฉา-วิสัชนา ดังนี้ “ธุรกิจค้าปลีกมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีธุรกิจค้าปลีกของต่างประเทศ ที่มีการลงทุนในประเทศไทยเป็นตัวผลักดันให้นักธุรกิจไทยต้องปรับตัวให้เหมาะสม กับสถานการณ์อย่างมืออาชีพ การปรับรูปแบบการค้าปลีกให้มีความหลากหลาย มีความซับซ้อนมากขึ้น และมีการขยายงานในรูปแบบสาขา เพื่อสร้างความพอใจ และการยอมรับให้กับผู้บริโภค โดยสร้างจุดเด่นและการยอมรับในตราสินค้าร้านค้าอย่างเป็นกระบวนการ ก่อให้เกิดกลยุทธ์ที่เห็นความสำคัญของการกระจายสาขา คือ ระบบแฟรนไชส์ ซึ่งจะได้รับการยอมรับจากนักธุรกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
Read More