“ธุรกิจเพื่อสังคม” คอลัมน์ ล่องคลื่นโลกาภิวัตน์ ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3969 (3169)โดย สฤณี อาชวานันทกุล www.fringer.org ในบรรดา “ธุรกิจเพื่อสังคม” ยุคใหม่ ทั้งหลายที่กำลังล่องคลื่นโลกาภิวัตน์ อยู่อย่างน่าตื่นเต้น ธุรกิจเพื่อสังคมที่ ผู้เขียนชื่นชอบที่สุด คือ ธนาคารกรามีน “ธนาคารเพื่อคนจน” แห่งบังกลาเทศ