ธุรกิจอินเตอร์เน็ตของตระกูลลี จากลี กา-ชิง ถึงริชาร์ด ลี สองพ่อลูกตระกูลลีแห่งฮ่องกงกำลังสร้างอาณาจักรธุรกิจ อันทรงพลังต้อนรับยุคอินเตอร์เน็ต และให้สมกับคำกล่าวขานถึง “เศรษฐกิจใหม่ของเอเชีย” สหัสวรรษใหม่เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่ นาน นัก แต่ริชาร์ด ลี ผู้ก่อตั้งบริษัท “แปซิฟิก เซ็นจูรี ไซเบอร์เวิร์คส์” (Pa- cific Century CyberWorks) ก็สร้างตำนานธุรกิจยุคอินเตอร์เน็ตชนิดก้าวไกล ฝันของเขาก็คือ ใช้จานดาวเทียม และเคเบิล เป็นสื่อสัญญาณไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ทั่วเอเชีย เพื่อให้โทรทัศน์กลายเป็นอุปกรณ์อินเตอร์แอคทีฟ