ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเจ็บหนัก บทเรียนกรณี ‘กู้วิกฤตล่าช้า’ โดย บิสิเนสไทย [18-4-2007] เปิดกรณีศึกษาของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงที่ต้องได้รับผลกระทบวงกว้างอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการเพื่อสื่อสารในภาวะวิกฤตออกไปสู่ผู้บริโภคกระทำได้อย่างล่าช้า รูปภาพสัตว์เลี้ยงที่ติดบนบอร์ดของศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของ Iams’ ของบริษัทพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล(พีแอนด์จี)ในเดย์ตัน มลรัฐไอโอวา สหรัฐฯ ถูกส่งมาจากเจ้าของที่มีความภาคภูมิใจในความน่ารักของสัตว์เลี้ยงของตัวเอง รูปเดียวกันนี้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ในเครือ Tribune-Herald ในฮาวายถูกส่งมาจากเจ้าของสุนัขพันธุ์ผสมชิวาวา-ดัชชุนด์ที่เชื่อว่าสุนัขตายเนื่องจากกินอาหารสัตว์ประเภทเกรวี่ที่ทำจากไก่ของ Iams เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่ 5 หลังจากที่มีการร้องเรียนรายแรกเข้าไปที่ Menu Foods ซึ่งเป็นผู้ผลิต Iams เรื่องสัตว์เลี้ยงมีภาวะไตวาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในช่วงวิกฤตกล่าวย้อนถึงกรณีอาหารสัตว์เลี้ยง