วิธีการบริการลูกค้าในธุรกิจสปาและความงาม (ตอนจบ) ถ้าพูดถึงประเภทของลูกค้าตามทฤษฎีจะกล่าวว่ามี 3 ประเภท คือ 1.ประเภทปกติธรรมดา 2.ประเภทก้าวร้าว 3.ประเภทไม่ค่อยรู้อะไร โดยทางทฤษฎีได้นำเอาพื้นฐานทางประสบการณ์การใช้บริการมาเป็นตัวชี้วัด ส่วนทางปฏิบัติหน้างานจริง เปิ้นได้แบ่งเป็น 3 ลักษณะอีกเช่นกัน 1.ระดับล่างถึงกลาง (C-B) 2.ระดับกลางถึงบน (บางครั้งบนสุด) คือ B-A+ 3.ระดับค่อนข้างพิสดาร ไม่ว่าจะเป็นระดับ A,B,C ลูกค้าทุกระดับจะมีพื้นฐานทางประสบการณ์ แทรกอยู่ทุกประเภท คือ อาจจะปกติธรรมดา หรืออาจจะก้าวร้าว