ทำไมธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงให้ทัน เราพบว่าปัจจุบันธุรกิจมักปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก วงจรธุรกิจสั้นลง ผลิตภัณฑ์ใหม่ แบรนด์ใหม่ ตายภายในระยะเวลาสั้น เช่น เพลง ภาพยนตร์มีอายุแค่ 1 เดือน คอมพิวเตอร์และสินค้าแฟชั่น ราคาถดถอย สัปดาห์ละ2 % ครบปีสินค้าในสต๊อกก็ เป็นราคาซากพอดี ทั้งนี้สาเหตุที่ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไม่ทัน จริงๆนั้นเป็นเพราะกระแสการเปลี่ยนแปลงภายนอกเป็นไปอย่างรวดเร็วจนเราตั้งตัวไม่ติดต่างหาก หากจะให้สรุปว่า การเปลี่ยนแปลงอะไรที่ธุรกิจควรทราบ พอสรุปได้ดังนี้ 1. เศรษฐกิจ ที่เป็นระบบเสรี กำแพงภาษีลดลง มีการทำเขตการค้าเสรี ไม่ว่า